Home & Living

Sleek & Easy Vignette

เจ้าของบ้าน Kevin Hill เช่นเดียวกับ David Lineros ทำให้ทาวน์โฮมโตรอนโตตัวเล็ก ๆ ของพวกเขาปราศจากการตกแต่งขนาดใหญ่รวมถึงความยุ่งเหยิงเพื่อสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างมากขึ้น หน้าจอได้รับการรักษาให้สะอาดเช่นเดียวกับที่น้อยที่สุดเช่นด้านข้างที่เพรียวบางนี้ประดับด้วยชามเรียบโคมไฟงานที่เปล่งออกมารวมถึงงานศิลปะร่วมสมัย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *